Workshops

Leermonsters

Heel wat kinderen worstelen bij de verwerking van de dagelijkse huistaken en de individuele verwerking van aangeboden leerstof. Met het oog op hun toekomst is het belangrijk dat kinderen hun werk zelfstandig leren aanpakken. Toch lukt dit bij veel kinderen vaak niet en vormt de tussenkomst van ouders nog steeds het verschil tussen goede en minder goede resultaten op een proef. Om hierbij te helpen, bieden wij onze cursus ‘Leermonsters’ aan voor kinderen tussen 10 en 12 jaar.

Het doel van de cursus bestaat erin om kinderen inzicht te helpen verkrijgen in hun eigen denkprocessen. Bij het zelfstandig werken wordt de vlotte samenwerking van deze denkprocessen immers verstoord. Aan de hand van 5 leermonstertjes worden de denkstrategieën gevisualiseerd met als doel zelfcontrole te verwerven over deze denkprocessen. Aanvullend wordt er ingegaan op het leren verwerken van de leerstof (vb. aanduiden, samenvatten, mindmaps, powerpoint).

In een tweede luik van de cursus worden de ouders uitgenodigd om een introductie bij te wonen rond de werking van de hersenen, het geheugen en de executieve functies. Welke hersenregio’s zijn allemaal betrokken bij zelfstandig werken, wat is hun functie en wat is nu precies de invloed van slaap en voeding op de verwerking van de leerstof?

PRAKTISCH:Leermonsters

  • Kinderen van het 5de en 6de leerjaar
  • Kleine groepjes van max. 5 kinderen
  • 10 kindersessies (60 min.)
  • 1 oudersessie (120 min.)
  • De kostprijs bedraagt 255 EURO (incl. werkboek)
  • Data en uur: in overleg met de ouders van de ingeschreven kinderen
  • De oudersessie vindt plaats in de loop van de workshop (datum wordt in samenspraak bepaald na de inschrijving)
  • Opgelet: inschrijving is pas definitief na bevestigingsmail van onze groepspraktijk en overschrijving van het volledige bedrag voor aanvang van de cursus op bankrekeningnummer: BE70 7350 4003 5625