Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Intakegesprek

Onderzoek

Adviesgesprek

Begeleiding

Aanmelding

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via e-mail – info@hoofd-kwartier.be – of via onderstaand contactformulier. Indien het een vraag naar diagnose betreft zal u een afspraak voor een intakegesprek krijgen. Bij een vraag naar therapie zal er een datum voor therapie worden overeengekomen. Bij onduidelijkheid omtrent de vraagstelling zal iemand van het team telefonisch contact met u opnemen.

De mogelijkheid bestaat ook om telefonisch aan te melden op het telefoonnummer 0472 29 49 31. Gelieve er rekening mee te houden dat het voor ons vaak moeilijk is om de telefoon te beantwoorden tijdens therapiemomenten. Aangezien we niet over een secretariaat beschikken kan het gebeuren dat uw oproep wordt geregistreerd via voicemail. U kan steeds een bericht inspreken met vermelding van naam en telefoonnummer. Wij trachten vervolgens zo snel mogelijk opnieuw contact met u op te nemen.

Intakegesprek

Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt er ruimte gemaakt voor kennismaking en trachten we samen de hulpvra(a)g(en) en verwachtingen in kaart te brengen. Er wordt tevens bekeken welke vorm de therapie in eerste instantie zal aannemen.

Onderzoek

In onze praktijk kan u terecht voor multidisciplinair onderzoek en diagnosestelling. Dit kan zowel op basis van een doorverwijzing van een externe persoon (e.g. ouders, behandelende arts) of dienst (e.g. CLB).

Adviesgesprek

Na het onderzoek worden de resultaten steeds in multidisciplinair overleg besproken. Het uiteindelijke resultaat wordt opgenomen in een schriftelijk verslag dat samen wordt besproken in het adviesgesprek.

Begeleiding

De begeleiding gebeurt steeds op maat van elk individu. Er worden op regelmatige basis evaluatiegesprekken gepland zodat het verdere verloop van de begeleiding kan worden bekeken. Om de kwaliteit van onze hulpverlening zo optimaal mogelijk te maken, worden er binnen ons team regelmatig overlegmomenten gepland.