Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Intakegesprek

Onderzoek

Adviesgesprek

Begeleiding

Aanmelding

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur telefonisch op het nummer 0472 29 49 31 en dit op weekdagen tussen 9u00 en 12u30, via het e-mailadres van de praktijk, info@hoofdkwartier.be, of via het contactformulier op de website. Er wordt steeds persoonlijk contact opgenomen waarbij de problematiek kort wordt verkend. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste verkennend gesprek, een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt er ruimte gemaakt voor kennismaking en trachten we samen de hulpvra(a)g(en) en verwachtingen in kaart te brengen. Er wordt tevens bekeken welke vorm de therapie in eerste instantie zal aannemen.

Onderzoek

In onze praktijk kan u terecht voor multidisciplinair onderzoek en diagnosestelling. Dit kan zowel op basis van een doorverwijzing van een externe persoon (e.g. ouders, behandelende arts) of dienst (e.g. CLB) of op aanraden van de therapeut waarbij uw kind reeds in behandeling is.

Adviesgesprek

Na het onderzoek worden de resultaten steeds in multidisciplinair overleg besproken. Het uiteindelijke resultaat wordt opgenomen in een schriftelijk verslag dat samen met de ouders wordt besproken in het adviesgesprek.

Begeleiding

De begeleiding gebeurt steeds op maat van elk individu. Er worden op regelmatige basis evaluatiegesprekken gepland zodat samen met ouders het verdere verloop van de begeleiding kan worden bekeken. Om de kwaliteit van onze hulpverlening zo optimaal mogelijk te maken, worden er binnen ons team regelmatig overlegmomenten gepland.