Therapie

Logopedie

We leven in een maatschappij waar communicatie zeer belangrijk is. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn de basis voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Hulpverlening voor stoornissen in deze gebieden is dan ook enorm belangrijk. Preventie, onderzoek en behandeling. Deze 3 kernwoorden zijn de basis van het paramedisch beroep logopedie.

  • Preventie: de logopedist geeft informatie en advies gericht op het bevorderen van de normale communicatieve ontwikkeling alsook over de vroegtijdige herkenning van problemen in de communicatie. Dit heeft als doel problemen zo snel en doeltreffend mogelijk te behandelen.
  • Onderzoek: een grondig diagnostisch onderzoek gaat vooraf aan de logopedische behandeling. Deze werkwijze is cruciaal om een zo accuraat mogelijk handelingsplan op te stellen, gericht op de noden van de cliënt.
  • Behandeling: de logopedist zal behandelmethodes combineren om een op maat gemaakte therapie aan te bieden. Deze behandelmethodes worden aangepast aan de noden van de cliënt. Tijdens de behandeling worden de ouders, school en andere begeleiders op de hoogte gehouden van de aandachtspunten van de therapie.