Therapie

Kinesitherapie

Pediatrische kinesitherapie richt zich op kinderen en jongeren met een vertraagde motorische ontwikkeling of hersenletsel.

 • Ontwikkelingsstimulatie: Kinderen die door een (on)verklaarbare reden motorisch trager of anders ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes, kunnen worden doorverwezen ter behandeling. Kinderen met een sterke voorkeurshouding, poepschuivers of klompvoetjes worden eveneens bij ons behandeld. Voorafgaand aan de therapie wordt een gestandaardiseerde test afgenomen ter verdere opvolging en evaluatie.
 • Psychomotoriek: Psychomotorische therapie is een behandelvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind. Het betreft kinderen die op school of in het dagelijkse leven moeilijkheden ondervinden in hun beweeglijkheid of snelheid van beweging. Basisvaardigheden worden gedefinieerd als:
  • Grove motoriek (o.a. evenwicht, balvaardigheid, coördinatie)
  • Fijne motoriek Schrijfmotoriek
  • Ruimtelijk inzicht en structuur
  • Concentratieproblemen
  • Lateralisatieproblemen
   Psychomotorische therapie is van toepassing bij kinderen met:
  • AD(H)D
  • NLD
  • ASS
  • Leermoeilijkheden of kinderen die niet schoolrijp zijn
  • Gedragsmoeilijkheden
 • Neuromotorische revalidatie: Neuromotorische therapie richt zich in het bijzonder tot kinderen met een hersenletsel, maar evenzeer naar kinderen met motorische moeilijkheden. Neuromotorische behandeling is van toepassing bij kinderen met:
  • Cerebrale parese
  • Spina bifida
  • Spierziekten