Team

Lentel De Munck

Lentels specialisatie ligt voornamelijk in het werken met (jong)volwassenen.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor aanmelding. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er verkend wat de huidige moeilijkheden, vragen en problemen zijn en wat de verwachtingen naar therapie toe zijn. Daarnaast wordt er ook tijd genomen om hetgeen als positief ervaren wordt in jouw leven, verder te belichten. Vervolgens zal er samen gekeken worden hoe er gewerkt kan worden aan de eerder aangegeven moeilijkheden.

Naast haar functie als klinisch psycholoog binnen HoofdKwartier vzw begeleidt Lentel volwassenen met autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en verstandelijke/motorische/visuele beperking en heeft zij ervaring in het begeleiden en ondersteunen van volwassenen in hun rol als ouders.

Opleiding

  • Bachelor in de Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Brussel (2003 – 2006)
  • Master in de Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Brussel (2006 – 2008)
  • Oplossingsgerichte Therapie, Korzybski Instituut (2017 – 2021)

Erkenning

Psychologencommissie (852109652)

Contact

GSM: 0496 50 40 04
E-mail: lentel@hoofd-kwartier.be