Team

Joke Van Wesemael

Wat houdt muziektherapie nu precies in? Muziektherapie kan gezien worden als psychotherapie zonder woorden. Er kan wel gesproken worden tijdens de sessies wanneer het kind of de jongere hier nood aan heeft, maar de nadruk ligt op de muziek. Deze muziek kan op verschillende manieren aan bod komen.

Ten eerste kan er geluisterd worden naar muziek. Daarbij mag het kind telkens zelf kiezen welke muziek aan bod komt zodat het steeds nauw aansluit bij hun leefwereld of interesses. Ten tweede kan er gezongen worden. Ook hier ligt de keuze bij het kind en zal ik als therapeut het kind vooral ondersteunen en begeleiden. Ten derde kan er ook gespeeld worden op de instrumenten die ter beschikking zijn in het lokaal.

Door muziek te maken komen er vaak bepaalde emoties of gedachten naar boven waarvan het kind zich nog niet bewust is, of nog niet over kan praten. Muziek vormt op die manier een prima brug tussen het laten bestaan van bepaalde moeilijkheden, zonder dat deze te overspoelend zijn voor het kind. Op een speelse manier kan ik samen met het kind in de muziek op zoek gaan naar een manier om deze moeilijkheden vorm te geven.

Tijdens de muziektherapie waak ik er vooral op dat het kind zijn eigen weg kan zoeken en kan exploreren en dit op een veilige manier. Ik vind het uitermate belangrijk dat het kind zijn stem kan laten horen en zich hier ook comfortabel in voelt. Op die manier wordt in muziektherapie de nadruk gelegd op de sterktes en de talenten van het kind.

Opleiding

  • Bachelor in de Muziektherapie, Lemmensinstituut Leuven (2012-2015)
  • Master in de Muziektherapie, Lemmensinstituut Leuven (2015-2017)

Contact

E-mail: joke@hoofd-kwartier.be