Team

Jill Michiels

Samen exploreren we de bezorgdheden en behoeftes van de cliënt(en), gaan we op zoek naar wat een meer wenselijke situatie zou zijn en wat daarvoor nodig is. We bouwen samen aan een veilige ruimte om moeilijk bespreekbare zaken toch bespreekbaar te maken om zodoende te komen tot inzicht, nieuwe vooruitzichten en ontplooiingskansen. Er zal veel aandacht worden besteed aan de bredere sociale en relationele context van de cliënt(en) binnen het therapeutisch proces.

Opleiding

  • Bachelor in de Criminologische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (2006 – 2009)
  • Master in de Criminologische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (2009 – 2010)
  • Master in de Seksuologie, Katholieke Universiteit Leuven (2010 – 2012)
  • Psychotherapeutische Opleiding in de Systeemtherapie, IPRR Mechelen (2013 – 2017)

Contact

GSM: 0498 36 69 72
E-mail: jill@hoofd-kwartier.be