Team

Feydi de Mooy

Binnen onze multidisciplinaire praktijk werkt Feydi voornamelijk met (jong)volwassenen, dit zowel op individuele basis alsook met koppels en gezinnen. Ze begeleidt cliënten zowel in het Nederlands, Frans als Engels en heeft ervaring met eetstoornissen, depressie, angst, burn-out en stressgerelateerde klachten. Verder kan je bij haar ook terecht met vragen rond hoogsensitiviteit, perfectionisme, zelfontplooiing, communicatie en het stellen van grenzen, dit alles vanuit het systemisch denkkader.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van begeleiding, waarbij aandacht besteed wordt aan het verhaal van de cliënt in een bredere sociale context. Zo kunnen onderwerpen als identiteit, ontwikkeling, maar ook samenhorigheid en betekenisvolle relaties op de voorgrond treden. Systeemtherapie is een vorm van begeleiding waar de noden, wensen, zorgen en tempo van de cliënt(en) centraal staan. Het doel van therapie is namelijk een veilige omgeving creëren waar cliënt(en) zich vrij voelen eventuele zorgen en wensen te exploreren.

Begeleiding vanuit het systemisch denkkader kan verscheidene vormen aannemen. Zo kunnen sessies gebaseerd zijn op de traditionele gesprekstherapie, maar kan er ook met non-verbale vormen aan de slag gegaan worden. Dit gebeurt telkens in overleg met de cliënt(en).

Opleiding

  • Bachelor in de Toegepaste Psychologie, Thomas More Hogeschool (2011-2014)
  • Master in de Klinische Psychologie, Université de Mons (2014-2017)
  • Postgraduaat relatie-, gezins- en systeempsychotherapie, IPRR Mechelen (2017-2021)

Erkenning

Psychologencommissie (922117896)

Contact

GSM: 0499 39 64 98
E-mail: feydi@hoofd-kwartier.be