Diagnostiek

  • Autisme
    Autisme (Autismespectrumstoornis, ASS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis en kenmerkt zich door afwijkende patronen op drie belangrijke domeinen: de communicatie en taal (moeite hebben met figuurlijk taalgebruik en beeldspraak, fragmentarische waarneming waardoor maar een deel van de communicatie begrepen wordt en beperkingen in de wederkerigheid bij een gesprek), de sociale interactie (gebrek aan inlevingsvermogen en empathie, weinig tot geen sociale wederkerigheid en problemen met non-verbaal gedrag) en het verbeelding- en inlevingsvermogen (rigiditeit in het handelen en denken, grote nood aan voorspelbaarheid en structuur). Door een goede en individuele begeleiding kunnen de klachten verminderen en leren zowel de jongere als zijn omgeving hoe ze met de stoornis kunnen om gaan.
  • ADHD
    Leerlingen met ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) vertonen een gebrek aan concentratie, zijn impulsief en overbeweeglijk. Soms kunnen ze echter wel rustig met iets bezig zijn dat hen echt interesseert. Leerlingen met ADD (Attention Deficit Disorder) vertonen een gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht. Hun denken verloopt chaotisch. Het zijn stille prutsers die niet altijd opvallen in de klas. ADD komt vaak samen voor met dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dyspraxie en impulsiviteit.
  • DCD
    Leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD: Developmental Coordination Disorder) hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met (fijne en grove) motorische vaardigheden. Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift. Onhandig, knoeien met eten, langzaam bij omkleden. Moeite met turnen en balspelen. Moeite met evenwicht en reactievermogen.