Diagnostiek

Therapie

Workshops

Vzw HoofdKwartier is een ambulante dienst waar men terecht kan voor multidisciplinair onderzoek, begeleiding en therapie. We richten ons voornamelijk naar kinderen en jongeren uit onze regio van 0 tot 18 jaar met een vermoeden van leer- en ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele problemen. Om een optimale integratie te realiseren wordt er op maat gewerkt en worden ouders zo nauw mogelijk betrokken bij het hulpverleningsproces. Daarnaast is een goede samenwerking aangewezen met CLB, school, behandelend geneesheer en mogelijke andere diensten.

Naast het hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren, kunnen ook volwassenen en ouderen bij ons terecht voor psychotherapeutische begeleiding en dieetkunde.

De hulpverlening vertrekt vanuit een integraal en continu perspectief. Problematieken worden steeds binnen een breder kader geplaatst wat met de expertise en verschillende theoretische achtergronden van onze medewerkers mogelijk wordt gemaakt. Bovendien kunnen we hierdoor de continuïteit van de hulpverlening in onze praktijk garanderen.

Ons multidisciplinair team bestaat uit klinisch psychologen, logopedisten, kinesisten, een seksuoloog/relatietherapeut en een diëtiste.